Agah Aydın
16
Cevap

Dr. Agah Aydın

Psikiyatrist

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayan Dr. Agah Aydın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi‘nde ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldu. Meslek hayatının ilk yıllarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde çalıştı, sağlık sektöründe hizmet veren özel bir şirkette yönetsel görevler yaptı. Dr. Agah Aydın, okul öncesi çocukları ve ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim yayınları üreten 'Küçükadımlar Okul Öncesi Eğitim ve Yayıncılık' ve 'Sadık Uygun Eğitim Yayınları'nda yayın kurulu üyesi, aile, öğretmen ve öğrenci eğitim danışmanı ve eğiticisi olarak olarak çalışmaya başladı ve halen bu görevlerini sürdürüyor. Bu süre içerisinde 10 süreli yayın ve 150 civarında eğitsel kitabın hazırlık ve yayımlanma aşamasında bulundu ve öğretmen, psikolog, okul ve okul öncesi öğrencilerine ve ebeveynlere yönelik çok sayıda eğitim seminerleri ve konferanslar verdi. Dr. Agah Aydın tüm bu görevlerinin yanında mezuniyet sonrası eğitimine de ara vermedi ve Trakya Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda ve Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri alanındaki çalışmalarını 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi’nde Psikiyatri ihtisası yaparak sürdürdü ve psikiyatri uzmanı oldu. İhtisası sırasında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi (AMATEM), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Adli Psikiyatri Kliniği, 4. Psikiyatri Psikotik Bozukluklar Kliniği, Ergen Psikiyatrisi Kliniği, 2. Nevroz Kliniği, 2. Basamak Poliklinikleri ve Cinsel İşlev Bozuklukları Poliklinikleri'nde çalıştı, depresyon ve kişilik bozukluğu olan hastalar hakkında 'Akut ve geçici psikozları olan olgular ile psikotik özellikli depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması' adlı tez çalışması ile mezun oldu. Psikanalitik Yönelimli- Dinamik Psikoterapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Derneği (CETAD) ve Destekleyici Psikoterapi eğitimleri aldı ve halen Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde sürdürülen Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor. Dr. Agah Aydın, New York’taki LEAP Enstitüsü’nde uygulanan motivasyonel iletişim tekniklerinin kullanıldığı LEAP (Listen-Empathise-Agree-Partner) tekniğinin kurucusu Prof. Dr. Xavier Amador’dan 'LEAP tekniği eğitimci eğitimi' aldı. Aydın, uluslararası alanda ilgiyle takip edilen Prof. Dr. Xavier Amador tarafından oluşturulan bu tekniği; psikanalitik perspektifin insan yavrusunun kişilik gelişimi ve davranışı üzerindeki derinlikli kavrayışını temel alıp harmanlayarak çocuklar, ana babalar, öğretmenler ve danışmanlık verdiği şirketlerdeki çalışanlarla yaşadığı deneyimleriyle birleştirerek geliştirdiği İNİO Eğitim Programı Seminerleri’ni oluşturdu. Aydın, Dünya Psikiyatri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nöropsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesi.

Cevapladığı Sorular

12
Reklam