Berat Gürkan Kirazoğlu
9
Cevap

Berat Gürkan Kirazoğlu

Avukat

-

Cevapladığı Sorular

 • İflas nedir?
  İflas kelime anlamıyla mahkeme kararıyla borca batıklığı tespit edilen iş adamının durumudur.
 • Konkordato nedir?
  Konkordato iflas etmek üzere olan dürüst bir borçlunun iflası önlemek amacıyla borçlarının tasfiyesi yolunu kullanarak iflastan kurtulma yöntemidir. Borçlu olan...
 • İflas erteleme nedir?
  İcra-iflas hukukunda yer alan iflas erteleme, konkordatoya benzer fakat özünde farklı düzenlemeler bulundurur. İflas erteleme ülkedeki tacirlerin yaşadıkları ekonomik...
 • Kimler iflas isteyebilir?
  Borca batık bir şirketin faaliyet merkezinin bulunduğu yer ve görevli mahkemeden şirketin iflası istenebilir. Bunun yanı sıra borçlu şirket ve ortakları da...
 • İflas nasıl istenir?
  İflas yollarından herhangi biriyle yani genel iflas yolu olan kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile iflas istenebilir. Borçluya ödeme emri gönderilerek borcunu ödenmesi...
 • İflas eden şirketin çalışanlarının durumu ne olur?
  Şirketin iflasına karar verildikten sonra şirket çalışanları alacaklarının olduğunu ispat eden belgeler ile iflas masasına itiraz ederler ve alacaklarını...
 • İflasın kaldırılması hangi durumlarda mümkündür?
  İflas durumundaki şirket veya kişiler bütün borçlarını tamamen ödemiş veya alacaklılarıyla anlaşıp iflas tasfiyesine devam edilmemesi yönünde söz almış...
 • Borçlarını ödeyemeyecek durumdaki bir şirket neler yapabilir?
  Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan bir şirket İcra-İflas Kanunu ve Ticaret Hukuku kapsamında farklı yollara başvurabilir. Bunlardan ilki şirketin tekrar yenilenmesi...
 • İflas eden şirketlerin sorumlulukları nelerdir?
  Şirketin iflasına karar verildikten sonra teşkil edilen iflas masasınca iflasın tasfiyesine geçilir. İflas tasfiyesi işlemlerinin hepsi iflas masası tarafından...
Reklam