Ceyda Yılmazçetin Eke
5
Cevap

Ceyda Yılmazçetin Eke

Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesinde psikoloji bölümünde uzmanlığını tamamladı. 1998 yılında lisans eğitimi sürerken Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Çocuk ve Ergen bölümünde stajyer olarak çalışmaya başlayan Ceyda Eke, 2000-2003 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde profesyonel olarak çalışmıştır. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nde "Alkol ve Madde Bağımlılığı" alanında çalışmalarını 2002 yılından itibaren sürdürmektedir. Bu sürede, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projelerde görev almıştır ve "Alkol ve Madde Bağımlılığını Önlemede Anne-Baba, Öğretmen Eğitimleri", "Madde Bağımlılığını Önlemede Öğrenci Eğitimi Kılavuzu", "Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için Eğitim Kılavuzu", "14-18 yaş grubuna yönelik riskli davranışı olanlara müdahale" ile ilgili kılavuzların yazarlarındandır. UNICEF tarafından düzenlenen "Çocuk Dostu Okul" projesinin bir bölümü olan "Riskli Davranış Gösteren Çocuğun da Dostu Okul" bölümü için 7-14 yaş grubuna yönelik müdahale yöntemlerini, beceri geliştirme programlarını ve bu çocukların anne-babalarına yönelik müdahale tekniklerini içeren "Riskli Davranış Gösteren Çocuğun da Dostu Okul" kitabının yazarlarındandır. UNICEF Türkiye desteği ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'yle birlikte yürütülmekte olan "Kanunla İhtilafa Düşen Çocuk Ve Gençlere Yönelik Psikososyal Destek Programı" çerçevesinde kılavuzların geliştirilmesinde ve eğitimlerinde eğitimci olarak görev almıştır. Güç Koşullardaki Ergenlerin Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Konularında Eğitimi (ADOREP), Ergen ve Yetişkin Madde Kullanıcılarına Yönelik Kültüre Uyumlu HIV/AIDS Koruyucu Eğitim Programı Geliştirme (MAKEP) projelerinde eğitici olarak görev yapmıştır. "Bu Çocuk Nasıl Adam Olur?: Sorunlu Çocukları Tanıma ve Müdahale" adlı kitabı, çocuk ve gençlerin gösterebildikleri sorunlu davranışlarla başa çıkmak üzerinedir. "Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım" kitabında ise madde bağımlılarla çalışan uzmanlara yöneliktir. Alanda çalışan uzmanlara yönelik olarak hazırlanan "Riskli Davranış gösteren Çocuk ve Ergenler" kitabının yazarları arasındadır. Ceyda Eke'nin, alkol ve madde bağımlılığı ve riskli davranışlarla ilgili araştırma raporları ve makaleleri de bulunmaktadır. Ceyda Eke; Avrupa EMDR Birliğinin onayladığı uygulamacı ve danışmanlar arasındadır (EMDREA Accredited Practitioner; EMDREA Accredited Consultant). 2009 yılı itibariyle kurucularından olduğu İNDA - Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde terapi, eğitim ve süpervizyon çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğini farklı yıllarda yürüten Eke, Meslek örgütündeki Travma ve İnsan Hakları Komisyonunda, Psikolojik Acil Müdahale Ekibinde gönüllü olarak yer almaktadır. Ceyda Eke, Bilişsel - Davranış Terapileri, Aile Terapisi ve EMDR Terapisini çalışmalarında kullanmaktadır. Küçük çocuklarla çalışmalarında Oyun Terapisi önemli bir katkı sağlamaktadır. Çalıştığı alanlar arasında psikolojik travma, alkol ve madde bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde uyum sorunları, kaygı, depresyon gibi psikolojik problemler kadar performans geliştirme ve sağlıklı çocuk gelişimi danışmanlığı da yer almaktadır.

Cevapladığı Sorular

Reklam