Emir Erünsal
14
Cevap

Emir Erünsal

Uzman Psikolog

Emir Erünsal, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Hollanda Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Mental Health (Akıl Sağlığı) dalında yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi’nde uzmanlık stajını başarıyla tamamladı. 2008 yılından bu yana Terapi İstanbul’da ergen ve yetişkinler ile çalışıyor. Ergenlerde bireysel ve grup terapileri yapıyor.

Cevapladığı Sorular

 • Sosyal fobi nedir?
  Sosyal fobi, bireyin toplumsal kontağın olduğu ya da diğer insanlarla iletişim ihtimali olan yerlerden kaçınma halidir. Duygusal, davranışsal ve düşünsel olarak...
 • Sosyal fobinin nedenleri nelerdir?
  Sosyal fobinin nedenleri çeşitli psikolojik kuramlar tarafından farklı farklı açıklanabilir. Davranışçı kurama göre çocukluk tecrübelerinde erken ve geç ergenlik...
 • Sosyal fobinin belirtileri nelerdir?
  Sosyal fobinin toplum tarafından kolaylıkla anlaşılan davranışsal, duygusal ve düşünsel belirtileri vardır. Davranışsal belirtilerde kişinin sosyal iletişim...
 • Sosyal fobi kişinin hayatını nasıl etkiler?
  Sosyal fobi kişinin hayatını iki yönde etkiler. Bunlardan biri ve en önemlisi izolasyon yani ortamlardan sürekli kaçıştır. Dışarıya çıkma, sosyalleşme, arkadaş...
 • Sosyal fobi nasıl tedavi edilir?
  Sosyal fobinin tedavisinde üç tür yaklaşım vardır. Bunlar; psikiyatrların uyguladığı ilaç tedavisi, psikoterapi seansları ve kombine uygulamalardır. Ancak en...
 • Sosyal fobi tedavisinde psikoterapi nasıl uygulanır?
  Sosyal fobide psikoterapide en iyi sonuçlar bilişsel davranışçı terapilerle elde ediliyor. Gerek görülürse bir psikiyatr tarafından ilaç yazıldıktan sonra...
 • Utangaçlığın nedenleri nelerdir?
  Utangaçlığın nedenleri ailesel veya toplumsal olabilir. Utangaçlık kişinin kendi varoluşunu sorguladığı ve kendini başkalarıyla kıyasladığı bir süreçtir....
 • Utangaçlık kişinin sosyal hayatını nasıl etkiler?
  Utangaçlık kişinin sosyal ve iş hayatını olumsuz etkiler. Sosyal hayatında utangaç olan kişi kendine ket vurarak iletişimden kaçınır. Bu durumlarda bireyler tepki...
 • Utangaçlığın aşılmasında psikoterapi nasıl uygulanır?
  Utangaçlığın aşılmasında psikoterapinin uygulanış biçimi utangaçlığın ne derecede olduğuna bağlı. Utangaçlığın dereceleri çekingenlik, utangaçlık,...
 • Öfke nedir?
  Öfke insanın ana duygularından bir tanesi. Pozitif yatırım yapılan nesne ve durumlar elde edilemediğinde, beklenti dışında bir durum geliştiğinde kişi öfke...
12
Reklam