Emre Bakırcıoğlu
30
Cevap

Dr. Emre Bakırcıoğlu

Üroloji Uzmanı

1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1984-1990 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp öğrenimini tamamladı. 1991-1992 yıllarında Şebinkarahisar’da pratisyen hekim olarak mecburi hizmet yaptı. 1992-1997 yıllarında Haydarpaşa Numune Hastanesi Üroloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitiminin son altı ayında California Üniversitesi San Fransisco (UCSF) Üroloji Depatmanı'nda Dr. Tom Lue'nun gözetiminde erektil disfonksiyon ve nöro-üroloji konularında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Uzmanlık eğitimi bitiminde yine UCSF Üroloji Bölümü'nden aldığı bursla araştırma görevlisi olarak çalışmalarıma devam etti. Erektil disfonksiyon, üriner sistem diversiyonlarında kullanılabilecek aseluler matriks ve idrar kaçırma (stress inkontinans) modelleri oluşturarak ve bu modeller üzerinde fizyopatolojik değişikliklerin incelenmesi üzerinde bir çok çalışmalar yaptı. İnfertilite üzerinde 2001 yılında Baylor Medical School'da Dr. Larry Lipshultz ve 2002 yılında New York Cornell Üniversitesi’nde Dr. N. Peter Schlegel'in yanında gözlemci doktor olarak bulundu. Bakırcıoğlu'nun üye olduğu mesleki dernekler ve kuruluşlar Türk Tabibleri Birliği, Türk Üroloji Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği, Türk Androloji Derneği, Üreme Tıbbı Derneği, Üreme Sağlığı ve İnfetilite Derneği, Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği, American Urological Association (AUA), American Society for Reproductive Medicine (ASRM), Society for Male Reproduction and Urology (SMRU).

Cevapladığı Sorular

123
Reklam