Ferhan Kaptan
8
Cevap

Ferhan Kaptan

Genel Sekreter

-

Cevapladığı Sorular

 • Sürdürülebilir Yenilikçi Finans Platformu nedir?
  Türkiye'de, özellikle 2000'li yıllardan sonra ekonomik yeniden yapılanma süreci yaşandı. Bu süreç hem toplumsal ve ekonomik yapıda hem de finans sektöründe...
 • Finans Kulüp nedir?
  Finans Kulüp 1986 yılında oluşmaya başlayan bir sivil inisiyatif. Hem özel sektörde hem kamu sektöründe çalışan finans yöneticileri bir araya gelerek gelişmekte...
 • Yenilikçilik nedir?
  Yenilikçilik dünyada son 10-20 yıldır en çok üzerine düşünülen konulardan biri. Yenilikçiliği tekerleği yeniden icat etmek olarak değil, mevcut ürün ve...
 • Yenilikçi finans nedir?
  Yenilikçi finans, yenilikçiliğin finansal hizmetlerde ve finans sektöründe uygulanmasıdır. Dünyadaki ticaret hacmi ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler,...
 • Sürdürülebilir yenilikçi finans nedir?
  Sürdürülebilir yenilikçi finans, finans sektöründe veya finansal işlemlerde yenilikçiliğin takip edilmesi ve geliştirilmesi, ona kaynak ayrılması ve bunun...
 • Mevcut ekonomik ve finansal sistem nasıl iyileştirilebilir?
  Ekonomik sistemin daha iyi olması için toplumsal refah seviyesinin artması gerekiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamlarına bakıldığında bu görülüyor....
 • 'Orta gelir tuzağı' nedir?
  Orta gelir tuzağı, Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin taşıdığı önemli risklerden biri. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) belirli bir bantta...
 • Girişimciler işletmelerinin sürdürülebilirliğini nasıl artırabilir?
  Girişimcilerin, işletmelerinin sürdürülebilirliğini artırmaları için rasyonel hesaplamalar yapmaları, denenmiş ve uluslararası platformlarda kabul edilmiş...
Reklam