Gaye Kağan
5
Cevap

Uzm. Psk. Gaye Kağan

Uzman Psikolog

1986 yılında doğdu. Lise eğitimini 1997-2003 yılları arasında Maltepe Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Öğrenimi sırasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde stajını tamamladı. 2007-2008'de Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Bakırköy Gönüllü Değişim Projesi kapsamında kronik servisinde bulundu. 2006-2009 lisans öğrenimi sırasında birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almıştır. Ayrıca öğrenim gördüğü üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne bağlı olarak Rorschach Testi Arşivlemesi'nde ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Staj Programı dahilinde MÜPDAEM’ DE, terapi uygulamalarında gönüllü olarak çalıştı. 'Ebeveyn ve Çocuk Arasındaki Sorunların Çözümünde Karşılıklı İletişim Faktörünün Araştırılması' konulu araştırması projesini ve '65 yaş ve üzeri Alzheimer ile Depresyon tanılı Hastaların Otobiyografik Bellek Özelliklerinin Karşılaştırılması' konulu bitirme projesini başarı ile tamamladı. Şubat -Temmuz 2010'da NPİSTANBUL Nöropsikiyari Hastanesi'nde staj yapdı. Ağustos 2010'dan bu yana NPİSTANBUL Nöropsikiyari Hastanesi'nde psikolog olarak görev alıyor.

Cevapladığı Sorular

Reklam