You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AS seid, 732 AS pid UNION SELECT 11407 AS itemid, 35 AS cid, 180 AS sid, AS se' at line 4 Kemal Özmen / cevap.tv
Kemal Özmen
19
Cevap

Kemal Özmen

Kooperatifçilik Danışmanı

Kemal Özmen, 1950 yılında Adana (Tufanbeyli) doğumlu olup, ilkokulu Tufanbeyli’de, ortaokulu K. Maraş’ın Göksun ilçesinde tamamladıktan sonra Ankara Maliye Lisesi’nden mezun olmuştur. Ankara Atatürk Lisesi fark sınavlarından sonra Adana İkstisat Fakültesinin Maliye ve Muhasebe bölümünü fakülte birincisi olarak pekiyi derece ile 1973 yılında bitirmiştir. Fakülte birincisi olması nedeniyle Koç Holding tarafından yapılan iş teklifini kabul ederek 1974-1979 yılları arasında Koç Holding’de mali işler kontrolör yardımcısı olarak çalışmıştır. Kemal Özmen’in kooperatifçilik ve Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı konusunda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Ayrıca gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları ve toplantılara sunulan çok sayıda bildirileri mevcuttur. Kemal Özmen, TÜRMOB’u temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konut kooperatifleri anasözleşmesinin hazırlık komisyonunda görev yapmış ve mevcut anasözleşmenin 3476 sayılı yasaya uygun olarak hazırlanmasında görev almıştır. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası tarafından bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamıştır. Kemal Özmen 1980 yılından beri İstanbul’da Mali Müşavir olarak kooperatiflerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde danışmanlık ve Yargı’da bilirkişilik yapmaktadır.

Cevapladığı Sorular

 • Kooperatif nedir?
  Kooperatif iş birliği yapacak kişilerin bir araya gelerek ihtiyaçlarını yerine getirdikleri kuruluşlardır.
 • Kooperatifler nasıl kurulur?
  Kooperatifler tüzel kişiler olmaları nedeniyle kuruluşları üç aşamadan oluşur. Bunlar; hazırlık, izin ve ilan. Ayrıca en az yedi tüzel kişinin bir araya gelerek...
 • Kooperatiflerin amacı nedir?
  Kooperatiflerin amacı, yapı ortaklarının ihtiyaçları olan varlıkları elde etmesiyle ilgilidir. Özellikle geçimlerine ilişkin ihtiyaç duydukları konuların temini...
 • Kooperatif türleri nelerdir?
  Kooperatiflerin türleri genellikle bağlı oldukları mevzuata veya bakanlığa göre belirlenir. Hali hazırda kooperatifler ikiye ayrılır. Bunlar; tarımsal ve diğer...
 • Kooperatiflerin yararları nelerdir?
  Kooperatifler hem ekonomik hem de sosyal kurumlarıdır. Bu yüzden yararları da hem sosyal hem de ekonomik konulardadır. Genel olarak, halkın küçük birikimlerini bir...
 • Kooperatifçilik ilkeleri nelerdir?
  Kooperatifçilik, Uluslararası kuralları olan kuruluşlardır. Bir kuruluşa kooperatif diyebilmek için yedi tane ilkeye ihtiyaç duyulur. Bunlardan bazıları; serbest...
 • Kooperatiflerin sermaye şirketlerinden ve derneklerden ne farkı vardır?
  Kooperatifler hem ekonomik hem de sosyal kurumlarıdır. Şirketler tamamen ekonomik, dernekler ise tamamen sosyaldir. Bu yüzden kooperatifler hem sosyal hemde ekonomik...
 • Kooperatifler hangi kanunlara uymak zorundadır?
  Kooperatifler ikiye ayrılır. Bunlar; tarımsal ve diğer kooperatiflerdir. Tarımsal amaçlı kooperatifler kendi kanunlarına ancak diğer adı altındaki kooperatifler ise...
 • Kooperatif genel kurulları nasıl yapılır?
  Kooperatiflerin hesap dönemi sonundan itibaren altı ay içerisinde genel kurul yapma zorunluluğu vardır. Bu altı aylık süre içerisinde genel kurulu yapmayan kooperatif...
 • Kooperatiflerde denetim nasıl yapılır?
  Kooperatiflerde denetim; iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılır. İç denetim, kooperatiflerin kendi içerisinde denetimi sağlaması, dış denetim ise...
12
Reklam