Sevde Keçer Korkmaz
14
Cevap

Sevde Keçer Korkmaz

Avukat-Arabulucu

Sevde Keçer Korkmaz, 1977 İstanbul doğumlu. Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. 2002 yılında lisans mezuniyetinden sonra yine İstanbul Üniversitesi’nde Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı; tezini 'Boşanmalarda Çocuğun Kişivarlığının Hukuki Açıdan Korunması' üzerine yazdı. 2010-2012 yılları arasında Berlin’de Arabuluculuk Eğitimi alan Sevde Keçer Korkmaz, bu eğitime başladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2013 yılında tamamladığı bitirme projesini 'Arabuluculuk: Psikoloji ve Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirme' başlığı ile yazdı. Sevde Keçer Korkmaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşunda 2002-2004 yılları arasında medeni hukuk kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı, daha sonra da İstanbul Barosu’na kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Arabuluculuk sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı oldu, Aralık 2013’te Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na kayıt yaptırarak resmi olarak arabulucululuk mesleğini icra etmeye hak kazandı. Sevde Keçer Korkmaz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin Arabuluculuk Sertifika Programları'nda 'Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözme Teknikleri' eğitmeni olarak görev yapıyor. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi, Petad Derneği ve Kadir Has Üniversitesi’nin Aile Danışmanlığı Sertifika Programları'nda Aile Arabuluculuğu, Aile Hukuku, Çocuk Hukuku ve Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri Eğitmenliği yapıyor. Korkmaz, 2013 yılından bu yana İstanbul, Nişantaşı’nda bulunan ofisinde danışmanlık ve arabuluculuk hizmetleri veriyor.

Cevapladığı Sorular

 • Arabuluculuk nedir?
  Arabuluculuk uyuşmazlık taraflarının kendilerini rahat hissettikleri güvenli bir ortamda tamamen bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişinin desteğiyle...
 • Arabuluculuğun amacı nedir?
  Arabuluculuk toplumlarda medeni bir uyuşmazlık çözme kültürü yerleştirmeyi hedefliyor. Bu yönüyle ve hümanist bakış açısıyla ortak iyiye de hizmet ediyor....
 • Arabulucunun görevleri nelerdir?
  Arabulucu bir hakim ya da hakem değildir. Dolayısıyla taraflara çözüm önermez, onlara bir çözüm sunmaz. Arabulucu bir nevi iletişim uzmanıdır. Tarafların kopma...
 • Kimler arabuluculuk yapabilir?
  Hukuk fakültesinden mezun olan ve herhangi bir alanda beş yıl mesleki deneyimi bulunan adaylar arabuluculuk sertifika programlarına katılabilirler. Daha sonra yazılı...
 • Arabuluculuk süreci nasıl işler?
  Herhangi bir uyuşmazlık konusunda taraflar dava açıldıktan sonra, mahkeme sürecinde arabuluculuğa başvururabilirler. Görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya varırsa...
 • Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?
  Arabulucuğun ilkeleri gizlilik, iradilik, eşitlik ve tarafsızlıktır. Gizlilik ilkesi taraflar arasında yapılan görüşmelerde paylaşılan bilgilerin ve belgelerin...
 • Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?
  Arabuluculuk kapsamında olan davalar tarafların beraberce karar verebilecekleri, sulh, kabul veya feragat yoluyla çözebilecekleri davalardır. Bu ayrımda kamu düzeni...
 • Arabuluculuğa başvuranlar dava açma haklarından vazgeçmiş olurlar mı?
  Dava açma hakkı anayasal bir hak olduğundan taraflar arabulucuya başvurduklarında dava açma haklarından vazgeçmiş olmuyorlar. Arabuluculuk süreci sonunda bir uzlaşma...
 • Arabuluculuğun davalı ve davacılar açısından avantajları nelerdir?
  Arabuluculuğun avantajları arasında ilk sırada kişisel ilişkilerin korunması yer alıyor. Arabuluculuk sistemi sayesinde davalı ve davacılar medeni bir şekilde...
 • Arabuluculuk ücretli bir hizmet midir?
  Arabuluculuk ücretli bir hizmet. Aksi kararlaştırılmadıysa taraflar saat başına ödenen arabuluculuk ücretini yarı yarıya paylaşırlar. Uyuşmazlık konusu parayla...
12
Reklam